obrazy s dušíVáclav Houdek
(narozen 3. 6. 1953 v Českých Budějovicích)

je spojen s jižními Čechami, ať už jde o jeho rodiště nebo tvorbu

zde také vzniká většina jeho děl. Své první obrazy tu začal malovat už v útlém mládí. Má rád jihočeskou krajinu, ale i atmosféru tamních měst nebo vesniček. Skrze své malby se velmi často vydává také do mystických památných míst, na hřbitovy, do prostředí starobylých hradů či katedrál. Právě jejich tajuplná atmosféra se do jeho prací promítá velmi výrazně.

tlumená exprese

jeho tvorba zahrnuje jak olejomalby (na plátně či sololitu), grafiky a kresby, tak také trojrozměrné objekty, asambláže a koláže. U nich využívá nejrůznější materiály, nejčastěji dřevo, ale i barevné kameny, korálky, karton, glazované střepy a mnohé další. Jeho doménou je spíše experimentální tvorba inspirovaná konkrétními motivy, veskrze, "popisné" malby jsou však u něho spíše výjimkou.

mluvou hutných, zpravidla velmi tlumených barev se zamýšlí nad tématy jako je život, stáří, samota či smrt, hloubá nad lidskými osudy, vrací se do vzpomínek. Řadu jeho prací s přídechem takřka sakrálním spojuje duchovno, nostalgie, tajemství a někdy možná i jistá ponurost či stesk.

jeho tvorba disponuje schopností zahrnout diváka do svého "příběhu", donutit ho k zamyšlení a hloubat nad významem či poselstvím viděného. Možná je to dáno tématy, jimž se zabývají, možná jejich přirozeně integrující, sugestivní silou, kterou jsou vybaveny. Neméně výraznou interpretační rovinou je také skutečnost, že mnohé z toho, co jeho tvorba vyjadřuje zůstává skryto. To dává divákovi další prostor pro trvalejší a empatickou komunikaci s jeho díly.

charakteristické jsou také velké formáty. Ty nejenže dodávají jeho obrazům na působivosti, ale umožňují jakési "dvojí vidění" - zblízka si lze všimnout každého detailu a mnoha drobných motivů a rafinovaných tahů, které by jinak bylo lze přehlédnout, a z odstupu, který zas umožňuje na obraz hledět jako na jednolité dílo, jako na komplexní výjev.

jeho tvorbu poznáte nejen podle charakteristického a velmi ojedinělého malířského rukopisu, ale také podle skromných iniciál V. H.

Motto autora: „obrazy, které na Vás počkají“